Homologacja typu bocznego urządzenia zabezpieczającego (BUZ) zgodnie z częścią II regulaminu nr 73.

Homologacja typu bocznego urządzenia zabezpieczającego (BUZ) zgodnie z częścią II regulaminu nr 73.

Homologacja typu bocznego urządzenia zabezpieczającego (BUZ) zgodnie z częścią II regulaminu nr 73.