Przerobienie istniejącej zabudowy na typ chłodnia

Przerobienie istniejącej zabudowy na typ chłodnia

Dzięki szeregowi prac zmieniliśmy przeznaczenie zabudowy dodatkowo wprowadzając zmiany w samym kontenerze chłodniczym.

Po zdjęciu konstrukcji przystosowanej do pokrycia plandeką typu firana, podwozie zostało przystosowane do instalacji kontenera "izotermy". Sam kontener uległ przerobieniu tak, by zespół agregatu chłodniczego schowany był w jego obrysie.

 

 

 

 

 

 

Bez-nazwy-2_1